Acceptabla användarvillkor – en symbol kan säga mer än 1000 ord

Hur många gånger har du gått med i en webbtjänst eller installerat en programvara som kräver att du godkänner ett användarvillkor? Hur många gånger har du inte haft tid eller möjlighet att läsa igenom detta avtal, men ändå valt att godkänna avtalet? Det är oftast svårt att läsa, förstå och ta ställning till alla sådana avtal och dessutom händer det ibland att avtalen förändras efter det att man börjat använda tjänsten, utan att vi görs medvetna om förändringen. En konsekvens av att vi accepterar olästa avtal är att vi riskerar att bryta mot dem. En annan är att vi riskerar att bli utnyttjade. En tänkbar konsekvens är att vi agerar mer försiktigt och begränsat än vad vi skulle ha gjort om vi var väl förtrogna med villkoren.

Projektet ska utarbeta ett antal symboler för ”Acceptabla användarvillkor” så att det underlätta för tjänsteleverantörer att tydliggöra sina användaravtal. Syftet är att motverka den osäkerhet och rädsla som blir följden av att människor accepterar avtal de inte har förutsättningar att sätta sig in i.

Denna osäkerhet och rädsla är en del av förklaringen till det digitala utanförskap som visa grupper av befolkningen (till exempel ganska många äldre) befinner sig i. Dessutom finns det skäl att tro att graden av delaktighet i de digitala gemenskaperna skulle kunna bli större även hos de som inte befinner sig i utanförskap, om de enkla “Acceptabla användarvillkoren” skulle bli verklighet.

Projektet drevs av Pär LanneröMetamatrix AB.

Läs mer