Aktiva användarvillkor för att främja ett positivt nätklimat

År:

Taggar:

Foto: "Don't fall" av Travis Isaacs

Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala plattformer för unga och besöks veckovis av ca 80-100 000 unika besökare i åldrarna 14-24. Vi vill genom vår projektidé ta vårt ansvar som nätaktör för att främja ett tryggt internetklimat och utveckla hur våra användarvillkor integreras och tillgängliggörs idag. Detta eftersom vi likt många andra aktörer identifierat näthat/nätkränkningar/hot som en stor samhällsutmaning med stor påverkan på både individen och samhället i stort. Vi anser att vi som nätaktör har ett större ansvar men också möjligheten att utveckla bättre metoder för att motverka näthatsproblematiken och de beteenden som orsakar den.

MUCFs undersökning ”nätkränkningar” (2014) visar att hälften av alla tillfrågade ungdomar utsatts för näthat någon gång, vilket är ett stort problem. Vi ser också en problematik att användare idag inte känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har online, att majoriteten inte vet var gränsen går för vad som är rätt eller fel, att rättsväsendet inte har hängt med i utvecklingen samt att det idag inte finns något som säkerställer att användare faktiskt tagit till sig användarvillkoren och att dessa lätt blir en passiv funktion hos oss nätaktörer.

Projektet avser att ”aktivera” våra användarvillkor och tillämpa gamification för att folkbilda unga i nätetikett genom att utveckla funktioner som integrerar våra användarvillkor på sajten och gör dessa interaktiva. Vi vill utveckla ett verktyg som integrerar en utbildning om nätetikett och som sammanflätar våra användarvillkor och värdegrund, vilka rättigheter och skyldigheter man har som besökare vid det tillfälle man registrerar sig som medlem på sajten. Sajtens moderatorer kan vid diskussioner kring användarvillkoren även dela utbildningen eller delar av den till användare som t.ex. uttryckt något olämpligt. I linje med utvecklingarna kommer anmälningsfunktioner och interaktivitet via pop-ups att tillämpas för att hålla användarens kunskap aktuell.

Trösklar försvinner

På detta sätt vill man med projektet hyvla bort trösklarna och låta unga som besöker vår sajt ta del av information och regler på ett lätttillgängligt och roligt sätt. Ett sekundärt syfte med projektet är att testa om det digitala verktyget som utvecklas kan vara fördelaktigt för andra sajter för att motverka näthatsproblematik i stort. Av de som genomför utbildningen kommer vi dessutom att kunna generera ut viktig data om ungas förkunskaper som kan användas av exempelvis utbildningsinstanser och nätforskare.

Projektidén kommer att utvecklas av Ungdomar.se:s samarbetspartner Zinion Technology AB som idag utvecklar och driftar Ungdomar.se. De kommer att tillämpa spetsteknologi och möjliggöra flyttbarhet till andra plattformar med målet att nå så många som möjligt och bidra till spridandet av positiva metoder.Denna plattform gör det möjligt att bygga projektet för både webbsidor och mobila enheter.

Projektets idé kombinerar folkbildning med teknikutveckling och kommer därmed tillföra något helt nytt. Genom projektet vill vi förbättra användandet av internet genom att stärka hur användarvillkor kommuniceras och används och på så sätt stärka klimatet på vår och andra sajter. Förhoppningen är att denna modell ska spridas och anpassas vidare av fler sajter och bli ett verktyg som i längden bidrar till en större medvetenhet om hur man får och inte får bete sig på nätet och skapa ett enklare sätt för oss nätaktörer att tillhandahålla ett tryggt klimat.

Projektet drivs av Jenni Nylander, Ungdomar AB.