Sponsring

Här kan du ansöka om sponsring från IIS genom Internetfonden. Vi välkomnar alla tänkbara aktiviteter som främjar internets utveckling, till exempel hackathon, utbildningsinsatser och konferenser. Denna ansökan gäller enstaka tillfällen och mindre belopp (maximalt 20 000 kronor).

OBS: Just nu stängt

IIS ger sponsring för att skapa intresse och engagemang för internets utveckling, genom att stödja aktiviteter som utvecklar nya innovativa idéer om internets användare och teknik. Sponsring är en del av IIS nationella engagemang i syfte att stödja internets utveckling. IIS vill med sponsring stärka sitt varumärke genom exponering och relationer som skapar positiva associationer. IIS vill förmedla sina värderingar, varumärken och våra tjänster.

Ansökan för sponsring görs via Internetfondens ansökningsportal. Beslut tas fortlöpande under året.

Internetfondens ansökningsportal