Tio tips för en bra ansökan

1. Var gärna ute i god tid. Att stressa och lämna in ansökan i sista minuten vinner man aldrig något på!

2. Läs igenom ansökningsinstruktionerna noga och se till att din ansökan är fullständigt ifylld. Hoppa inte över några delar. Instruktionerna hittar du på ansökningsportalen. Kolla också gärna in våra svar på vanliga frågor.

3. Ditt projekt ska ha en tydlig koppling till någon slags utveckling av Internets infrastruktur eller användning. Var noggrann när du specificerar hur denna utveckling är tänkt.

4. Undvik luddighet. Var tydlig, konkret och realistisk i beskrivningen av ditt projekt och dess målsättningar.

5. Ta till dig kunskap om hur man driver projekt och utnyttja denna kunskap när du formulerar din ansökan. För den som inte redan kan allt finns en massa resurser att utnyttja på nätet.

6. Tänk igenom projektet steg för steg. Projektplanering och målformulering är a och o. Gör en realistisk tidplan och resursallokering samt identifiera vilka risker som finns för projektet och hur dessa ska hanteras.

7. Tänk nytta för alla, inte affärsmöjligheter. Internetfonden premierar allmännyttan. För att få finansiering från oss krävs att resultaten av ditt projekt blir till nytta för andra, inte bara för dig eller din organisation.

8. Säkra samarbetspartners och förankring hos din målgrupp. Projekten ska inte hänga i luften utan vara väl förankrade hos samarbetspartners och målgrupper, som till exempel användare.

9. Utnyttja öppna standarder så långt som möjligt. Internetfonden stöder öppenhet på alla områden. Därför vill vi att även att ditt projekt använder sig av dessa.

10. Lägg din budget på rätt nivå. Budgeten för ditt projekt måste vara rimlig i förhållande till de resultat du vill uppnå.

Lycka till med er ansökan!