Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på internet

År:

Taggar: , , , , , ,

Foto: "Grosshandlaren Johan Bergman Olson och hans maka Henrika, född Deutsch" av Reproduktion Esbjörn Eriksson/Kungl. bibilioteket

Magnus Cedergren har drivit fritidsprojektet Historisk skogsexport från Kalix älvdal sedan 2007 som utforskar och levandegör historien kring 1800-talets skogsindustrihistoria i Kalix älvdal. I sitt arbete har det i kontakter med flera statliga myndigheter och institutioner visat sig svårt att hitta lösningar för att tillgängliggöra kulturarv till allmänheten helt gratis.

Projektet Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på nätet avser att vidareutveckla Magnus fritidsprojekt och dokumentera och levandegöra ett kulturarv i form av digitala originaldokument. Projektet kommer att förmedla lärdomar om hur det är att driva en ideell verksamhet för att öppna kulturarvet via internet och vara ett föredöme för andra som vill utföra liknande arbete.

Projektet drivs av Magnus Cedergren, www.historiskskogsexport.se, och kommer att utmynna i en dokumentation som beskriver erfarenheter och arbetssätt samt skisser på utvecklingsmöjligheter.