Att motverka näthat

love & hate

Internet är en fantastisk plats, full av möjligheter för individer och grupper att uttrycka sina tankar och idéer, bidra till ett bredare debattklimat och lära av varandra. Men det finns även en baksida. Näthat är ett fenomen med många olika ansikten.

Syftet med detta projekt är att sammanställa de olika strategier och arbetsmetoder som företag, organisationer och skolor har för att råda bot på näthatet. Projektet kommer utmynna i en rapport som beskriver de olika arbetssätten samt utvärderar deras slagkraftighet. Rapporten kommer kunna användas som en utgångspunkt och en metodöversikt för organisationer, företag och skolor som vill arbeta vidare med näthatsproblematik på ett effektivt sätt.

Vi vet i dag att organisationer, företag och skolor arbetar på olika sätt för att komma till bukt med näthatsproblematiken. Exempel på hur man arbetar kan vara att kräva inloggning med ens identitet för att få publicera kommentarer, att helt stänga av kommentarsfunktioner, att begränsa elevers möjligheter till att använda sociala medier under skoltid och att moderera sidor på exempelvis Facebook så att hotfulla kommentarer tas bort. Vad vi inte vet är vilka sätt att arbeta med näthatsproblematik som är mest effektiva, som ger bäst resultat både kort- och långsiktigt, eller om det alls finns strategier som verkligen fungerar.

Projektet leds av Louise Berg från Sibship Society.

Läs mer