Augus

År:

Taggar: ,

Foto: "123. I handen" av Björn Lindell

Projektet Augus syftar till att öka tillgängligheten av museumupplevelser för personer med funktionsvariationer genom att utveckla och sprida ett användarvänligt, appbaserat, audioguide-system som öppen mjukvara.

Projekt Augus följer som en del av forskningsprojektet Funktek, vilket är finansierat av Arvsfonden. Funktek är ett samarbete mellan Göteborgs Stadsmuseum, Interactive Institute Swedish ICT, Utopia och Riksutställningar. Funktek handlar om att undersöka upplevelsen av att gå på ett museum och hur den kan bli tillgänglig för alla. Detta görs genom användarcentrerade designprocesser i vilket testpiloter med olika funktionsvariationer utvärderar varierande delar av museet.

Ett av resultaten som uppstod i Funktekprojektet är att personer med synnedsättning drabbas hårdast av otillgängligheten i museummiljöer eftersom den största delen av museer bygger på visuell information. Därför är det viktigt att komplettera utställningar med innehåll i ljudformat. Vi har testat många olika teknologier för att starta uppspelning av ljud. Bland annat QR koder, RFID-taggar, Bluetooth-beacons, tryckknappar, surfplattor och rörelsesensorer har utvärderats. Varje teknologi har sina specifika för- och nackdelar.

Appen använder bildigenkänning för att spela upp föremålsrelaterad media som passar till besökarens personliga behov, exempelvis syntolkning, teckenspråkstolkning eller andra språk. På detta sätt blir hela utställningen berikad med ett informationslager i form av ljud eller video.

Projektets mål är att ta fram en användarvänlig plattformsoberoende öppen mjukvara som är enkel att installera och hantera med låg kostnad. Med stöd av Internetfonden möjliggörs att systemet dokumenteras med tydliga instruktioner och sprids till andra museer inom Sverige.

Bakom projektet står Niels Swinkels, Interactive Institute Swedish ICT AB.

Läs mer