Better-Than-Nothing Security

Till skillnad mot vanlig IPsec kan BTNS användas även om vi inte kan  autentisera motparten. BTNS används för att kryptera och garantera  integriteten i kommunikationen, skyddar mot attacker och garanterar  att vi fortsätter kommunicera med samma nod vi inledde kommunikationen  med.

BTNS och IPsec arbetar på IP-nivå nod-till-nod och skyddar därmed alla  högre protokoll som TCP, UDP, et cetera.

BTNS saknar idag implementation. Michael Cardell Widerkrantz skall i  projektet implementera BTNS.

Projektet drivs av Michael Cardell Widerkrantz.

Projeksida: http://hack.org/mc/hacks/btns/

 

Läs mer:

Slutrapporten