Bloggbiblioteket

Syftet med projektet Bloggbiblioteket är att flera lärare ska få möjlighet att på ett enkelt och roligt sätt blogga med sina elever så att deras språk, mediekunnande och ämnesdidaktiska färdigheter kan utvecklas. Lärare ska helt kunna ”låna” mallar i WordPress vars innehåll enkelt kan exporteras till en egen blogg eller webbplats när de exempelvis tävlar i Webbstjärnan.

Varje bloggmall kommer att innehålla:

  • Instruktion till lärare om hur webbplatsen är tänkt att fungera och svar på hur-frågor.
  • Didaktisk idé: här förklaras vad mediet och internet tillför undervisningen, kunskapssyn och ämnesdidaktiska överväganden.
  • Koppling till styrdokumenten.
  • Matris med kunskapsnav och länkade elevexempel.
  • Arbetsuppgifter till eleverna.
  • Om oss.
  • Upphovsrätt – vad gäller, tips om hur man kan orientera sig i den snåriga upphovsrätten anpassat till den aktuella bloggens frågeställningar.

På sajten Genrebloggen har arbetet med en bloggmall redan påbörjats.

Projektet drivs av Cecilia Johansson.

Läs mer