CodeApp Portal – programmering för unga

År:

Taggar: ,

Projektet syftar till att skapa en användarstyrd portal för att attrahera och inspirera unga i åldersgruppen 16-19 år till kodning och dataprogrammering. Genom handledningar och övningar för programmering möjliggörs en innovationsfylld verksamhet som motiverar till kreativt användande av internet. Portalen och metoderna ska kunna användas såväl av ungdomar på egen hand, som av fritidsverksamheter, skolor och studieförbund. Innehållet i portalen skapas i en pågående process av ungdomarna själva i samverkan med projektkoordinator och volontärer från IT-utbildningar. Det fortsatta syftet är att locka till studier, entreprenörskap och yrkesval inom IT-området.

Viktiga kunskaper

Det saknas idag initiativ för att attrahera åldersgruppen 16-19 år till en yrkesbana inom programmering. Detta samtidigt som en kraftig brist på människor med kunskaper i kodning och programmering väntar i både Europa och Sverige. Inom EU behövs 1 miljon programmerare år 2020 och behovet på den svenska arbetsmarknaden är enormt (Svenskt näringsliv). SCB konstaterar i sin rapport ”Trender och Prognoser 2014” att det redan idag finns en brist på programmerar- och systemvetarutbildade och att efterfrågan på eftergymnasialt datautbildade kommer att öka kraftigt. Till bilden hör också att kvinnor och utrikes födda är starkt underrepresenterade såväl i branschen (It & Telkomföretagen) som på relevanta utbildningsprogram (Unga kvinnor och IT). Vi går mot en allt mer automatiserad värld där IT- och programmeringskunskaper blir viktigare och viktigare. Många unga söker sig inte till programmering beroende på fördomar om att det skulle vara tråkigt eller svårt, eller att en inte ser programmering som ett attraktivt yrkesval. En del unga ser inte heller utifrån sin kontext att det är ett arbetsfält som är öppet för dem eller ens som en möjlig valmöjlighet.

I processform ska man i projektet tillsammans med unga killar och tjejer 16-19 år utforska kodning och programmering och skapa en inspirerande och innovationsfylld metodportal. Verksamheten kommer att ha sin bas i Skärholmen i södra Stockholm. Genom det vill vi bidra till mångfald och att form och innehåll som skapas attraherar målgruppen.

Bakom projektet står Jens Eriksson, Stiftelsen Fryshuset/Fryshuset Skärholmen.