Conserve API

Snake likes warm

För att utnyttja databaser till att bygga sociala sajter och liknande används numera en typ verktyg som kallas Object-Relational Mapping (ORM). Dessa verktyg låter en programmerare hämta, lagra, och söka efter information i databasen. Tyvärr lider dagens ORM-verktyg av svagheten att de är komplicerade och svåranvända. Detta gör det svårare än det behöver vara för ungdomar och studenter att komma igång med webbprogrammering och ökar barriären mot att starta webbaserade företag.

Projektet syftar till att färdigställa teknisk referensimplementation, uppdatera existerande utbildningsmaterial samt spridning via sociala medier. Projektet tar sikte på att bli en öppen standard. För att uppnå detta kommer projektet och dess källkod att vara åtkomliga på internet kostnadsfritt och under en öppen licens (LGPL v.3).

Conserve utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna. På Conserves hemsida kan användarna lägga in förfrågningar, felrapporter och förbättringsförslag. Denna hemsida fungerar också som en utbildningsportal där användarna kan få en pedagogisk introduktion i hur man använder Conserve.

Projektet leds av Erik Berglund.