Datasparande med personlig integritet

Syftet med projektet är att utveckla en generell lösning på hur information sparas på internet, som även skyddar den personliga integriteten. Lösningen är tillämpbar att användas för privat information men även för till exempel företagsinformation.

Projektet är en kombination av forskning, utveckling och standardisering. Den personliga integriteten på internet är idag väldigt utsatt och på senare tid så har det börjat växa fram en stor andel företag som tjänar stora summor pengar på handel med personers data. Handel med personlig information innebär stora samhällsrisker om den används på fel sätt, till exempel genom riktad propaganda som är specialanpassad efter en viss personlig profil. GDPR är ett stort steg i rätt riktning men lagar behöver kompletteras med bra tekniska lösningar.

Escape Reality arbetar med att ta fram en hållbar teknisk lösning på problemen som GDPR försöker lösa med lagar och förordningar. Nyttan med den lösning som utvecklas är stor. Lösningen, som ser till att slutanvändarens personliga information hanteras med bättre integritet, kommer tillsammans med GDPR ge en bättre och säkrare värld!

Projektet drivs av Escape Reality AB.

Blogginlägg:

Projektet ”Datasparande med personlig integritet” har under året arbetat med att samla in olika problem med hur data sparas på internet idag och tittat på hur en teknisk lösning skulle kunna se ut. Vi har analyserat hur vår tekniska lösning skulle kunna förstärka personers integritet, samtidigt som en ny design i många avseenden skulle underlätta för individerna. Införandet av GDPR har skapat ett tryck på olika organisationer att ha kontroll på hur personuppgifter hanteras. Det här är både besvärligt och kostsamt, där få företag följer lagen fullt ut. En bättre teknisk lösning med centralt sparande för individerna skulle underlätta för företagen att uppfylla GDPR. Många organisationer och media har under året blivit allt mer intresserade av hur man hanterar den personliga integriteten. Det har också lett fram till en rad nya tjänster, varav vi anser att de flesta tyvärr är gjorda på fel sätt och blir då ytterligare bara en applikation i mängden som försöker ta en bit av kakan. Vår slutsats efter projektet är att det kommer krävas omfattande justeringar av hur data sparas på internet. Förändringen kommer ta tid att införa men kommer lösa många problem och öppna upp för nya innovationer. Vi vill att internet återerövras av den stora massan av individer, företag och organisationer för att motverka krafterna som går mot att ett fåtal företag tar monopol på informationsutbyte.