Datasparande med personlig integritet

Syftet med projektet är att utveckla en generell lösning på hur information sparas på internet, som även skyddar den personliga integriteten. Lösningen är tillämpbar att användas för privat information men även för till exempel företagsinformation.

Projektet är en kombination av forskning, utveckling och standardisering. Den personliga integriteten på internet är idag väldigt utsatt och på senare tid så har det börjat växa fram en stor andel företag som tjänar stora summor pengar på handel med personers data. Handel med personlig information innebär stora samhällsrisker om den används på fel sätt, till exempel genom riktad propaganda som är specialanpassad efter en viss personlig profil. GDPR är ett stort steg i rätt riktning men lagar behöver kompletteras med bra tekniska lösningar.

Escape Reality arbetar med att ta fram en hållbar teknisk lösning på problemen som GDPR försöker lösa med lagar och förordningar. Nyttan med den lösning som utvecklas är stor. Lösningen, som ser till att slutanvändarens personliga information hanteras med bättre integritet, kommer tillsammans med GDPR ge en bättre och säkrare värld!

Projektet drivs av Escape Reality AB.