De digitala författarens nya verktygslåda

Projektet De digitala författarnas nya verktygslåda är en förstudie som samlar forskare, experter och skribenter i ett kollaborativt projekt, vilket utgör starten på en flerårig innovationsprocess för att ta fram nya nätbaserade verktyg för litteratur och ordkonst.

Det är övertygade om att skönlitteratur har en stor, outforskad potential att skapas och äga rum i, genom och med digitala medier. Vi vill vända upp och ner på invanda föreställningar om vad skrivande och läsande är, genom att låta ordkonsten berikas av socio-teknologiska innovationer som nätgemenskaper, datalogi/datalingivistik och speldesign.

Projektet fokuserar på fyra områden:
Communitybaserat skrivande
Avatarbaserat skrivande
Algoritmiskt skrivande
Spelifierat skrivande

Projektet kommer resultera i ett antal fungerande prototyper till alternativa kreativa digitala verktyg för ordkonst och litteratur. Dessa prototyper kommer att samlas och publiceras på en gemensam plattform som görs tillgänglig för allmänheten. På sikt räknar vi med att detta resulterar i såväl fritt tillgängliga som kommersiella tjänster, verktyg och plattformar, som öppnar för nya typer av ord baserat skapande i digitala medier.

Projektet drivs av Dunkelbyrån

Läs mer