Den svenska bloggens historia

Det finns dock ingen historiebeskrivning på svenska av hur bloggen introducerades, slog igenom och växte i Sverige.
Det har skrivits ett par böcker om speciella aspekter på bloggande, t ex om bloggande i vården. Men ingen redogörelse för hela fenomenets historia och dess utveckling, från de första pionjärerna, till vad som ändå måste kallas en massrörelse.

Bloggen var också det första sociala mediet. Den är vägröjaren; efter den kommer twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, Instagram, etc, etc. Inget av det hade varit vad det är, om inte bloggen kommit först.

Hur utvecklades detta? Det förtjänar att granskas och analyseras i detalj.
Avsikten är alltså att göra en bred historieskrivning, men framför allt belysa hur bloggande och bloggverktyg som socialt, medialt och tekniskt fenomen påverkat ett antal viktiga samhällsområden.

De frågor som genombrottet skapat är dessutom fortfarande aktuella, dynamiska och föremål för diskussion. En bra historisk grund borde gynna diskussionen inom flera områden.

Ett exempel på en aspekt som förtjänas att belysas är hur relationen med etablerade media (”gammelmedia”) utvecklades. Yrkesverksamma journalister kände sig inte sällan hotade av gratis ”medborgarjournalistik”; samtidigt satsade många tidningar själva på bloggtjänster och bloggportaler. Den debatten – om professionell nyhetsbevakning och kostnaden för den – är fortfarande högaktuell.

En annan är påverkan på politiken. Hur och när började politiker inse att de med bloggen hade fått en helt egen kommunikationskanal?

En tredje är samhällets officiella information.

Tiden går fort i internetvärlden. Ännu finns många personer och digitala spår kvar, men mycket riskerar att gå förlorat. För att trygga en bra historieskrivning är det hög tid att göra grundarbetet nu.

Projektet drivs av Jonas Söderström

Läs mer