Design av en Internettjänst för personligt tolvstegsarbete

Enligt folkhälsoinstitutet är 4,7% män och 2.6% kvinnor i Sverige alkoholberoende vilket innebär att 3.6% av befolkningen, ungefär 324000 personer är beroende av alkohol.

Tolvstegsprogrammet hjälper missbrukare att tillfriskna från missbruk och tvångsmässiga beteenden och deras anhöriga att tillfriskna från missbrukets effekter. Eftersom detta berör alla situationer i livet skulle fast och mobilt internet vara ett användbart verktyg. Tolvstegsgemenskaperna har inga auktoriteter vilket gör att forskning där Internetlösningar ersätter besök hos läkare eller terapeut inte är direkt tillämpbara.

Projektet är en pilotstudie som ska ta fram en design av en Internettjänst för personligt tolvstegsarbete. Designen ska vara grundad i litteratur och intervjuer och stödja de behov som identifierats utan att försöka ersätta kontakt mellan människor. Designen ska användas som material i kommande forskningsprojekt där den implementeras och testas.

Projektet genomförs av Stina Nylander vid SICS.