E-serviceverkstäder

År:

Taggar: , , , ,

Foto: "E-serviceverkstäder" av E-serviceverkstäder

Projekt E-serviceverkstäder är en förstudie som bedrivits i projektform under perioden september 2013 till augusti 2014 i Kalmar och Mjölby kommuner, med stöd av Regionförbundet Kalmar län, Regionförbundet Östsam och Internetfonden. Det lokala arbetet i Kalmar och Mjölby har drivits genom lokala processledare och lokala arbetsgrupper. En grupp politiker från lokal, regional och nationell nivå har varit kopplad till projektet. Arbetet i E-serviceverkstäder har haft en gemensam projektkoordinator. Projektinformation samt material finns på www.rfkl.se/eserviceverkstäder

Projektets syfte var att undersöka och pröva förutsättningarna för att införa och testa E-serviceverkstäder som ett hjälpmedel för icke digitalt delaktiga i vid bemärkelse, som en arena för möten och dialog mellan producenter av e-servicetjänster och konsumenter och en mötesplats för att testa nyteknik.

Projektets 5 mål:

  1. Arbetsformer ska ha utvecklats i Kalmar respektive Mjölby
  2. Kommunernas förutsättningar för att utveckla E-serviceverkstäder ska vara dokumenterade
  3. Resultatet i form av kunskaper och erfarenheter sprids lokalt, regionalt och nationellt
  4. Kommunerna i de båda länen har haft möjlighet att följa och implementera
  5. Regionförbunden har haft möjlighet att integrera erfarenheterna i pågående regionalt utvecklingsarbete

Projektet ska också besvara ett antal frågeställningar, inriktade både på processerna och på ett mer fysiskt konkret resultat. I den gemensamma arbetsgruppen finns en planering med täta avstämningar, som kompletteras med lokala och regionala indikatorer. Huvudprocessen är arbetet i Kalmar respektive Mjölby kommun. Kunskaper och erfarenheterna från det processinriktade arbetet är projektets resultat.

Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län.