Effektivare kommunikation för framtidens Internet

Transportprotokollet TCP används idag för majoriteten av all kommunikation över internet. Under TCPs livstid har forskare och ingenjörer ständigt optimerat protokollet för att det ska utnyttja det underliggande nätverkets prestanda så bra som möjligt. Många internetbaserade applikationer, såsom webbläsare och online-spel, använder sig av TCP för att överföra mindre datamängder. Då de flesta molntjänster tillhör denna grupp av applikationer kan man dessutom anta att andelen korta flöden kommer att öka avsevärt i framtiden.

Vid överföring av mindre mängder data är inte bandbredd så viktigt för bra prestanda, istället är låg fördröjning avgörande. Eftersom TCP prioriterar bandbredd och inte fördröjning så missgynnas kortare dataflöden.

Projektet planerar att optimera sättet som Retransmission TimeOut (RTO) sköts på, så att den tid det tar för TCP att återhämta sig från förluster inte är godtycklig, samt konstruera en cachningsmekanism som tar hänsyn till ett flödes längd.

Projektet drivs av avdelningen för Datavetenskap vid Karlstads Universitet, www.kau.se/datavetenskap.