Ekonomiska beteenden på internet

Utvecklingen av nya tjänster på internet går i snabb takt och vi saknar idag kunskap om dessa tjänsters betydelse för individers privatekonomi. Projektet kommer att utreda hur finansiella tjänster på internet används för att spara och konsumera, samt kartlägga huruvida ekonomiska beteenden på internet skiljer sig åt i olika åldrar, socioekonomiska grupper, personlighet, och nivå av teknikkunnighet. Denna typ av kunskap är av största vikt för att förstå hur utvecklingen av nya tjänster på internet används av individer och får för konsekvenser för deras ekonomi. 

Studien syftar också till att undersöka hur individer söker information/hjälp innan de använder tjänster på internet för att konsumera eller spara. Med mer kunskap inom detta kan vi fortsätta att bygga tjänster och informationskanaler för att stötta, hjälpa och skapa ett hälsosamt användande av internet.

Genom kvantitativ och kvalitativ datainsamling från unga vuxna upp till 40 år kommer vi utreda hur våra ekonomiska beteenden ser ut på internet. Vi kommer undersöka hur tjänster för att konsumera och spara används, och vi kommer även kartlägga vilka informationskanaler som finns tillgängliga och används för att stötta, hjälpa och skapa ett hälsosamt användande av internet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ansvarig för projektet är Elin Helander, Moneymind AB.

Läs mer