En expandering av Translatewiki.net – Förbättrad svensk lokalisering av öppen källkod

Några år har gått sedan vi på Wikimedia Sverige först började drömma om att arbeta fokuserat och målinriktat gentemot translatewiki.net, ett av Wikimedia-rörelsens mest centrala men i stort sett okända projekt. Vi tänker oftast inte på att även användargränssnitt på webbplatser och datorprogram måste översättas för att bli användarvänliga. När ett gränssnitt inte är översatt leder det till att många finner det rätt förvirrande och svårnavigerat.

Translatewiki.net är plattformen där vi översätter alla knappar och olika meddelanden som syns på Wikipedia. De översättningar som sker där gagnar alltså alla de miljontals användarna och gör det lättare att engagera sig i produktionen av nya Wikipedia-artiklar, för att förbättra existerande eller ladda upp fler mediafiler. Bara för att ta några exempel. Företag investerar stora summor på översättningar för kommersiella produkter. Små eller ideella projekt baserade på öppen programvara saknar dock ofta den möjligheten på grund av begränsade resurser. Behoven är dock desamma och volontärer blir därför helt centrala. Volontäröversättarna fyller även en nisch för mindre språk då företag fokuserar på vissa utvalda marknader. Att stärka volontäröversättarna är därmed viktigt för hela systemet av öppen programvara och en enklare surfande.

Genom vår projektdesign hade vi möjlighet att angripa problemet från en mängd olika vinklar vilket gjort det väldigt intressant att arbeta i och vi har varit ett stort antal personer inblandade i ett så pass litet projekt som det ändå var.

För att säkerställa en god kvalitet på översättningar inom rimlig tid efter att nya tillägg läggs till behöver den existerande gemenskapen få stöd både att göra ett bättre och effektivare jobb, men även genom att fler nya översättare involveras. Detta tog vi oss an genom en serie evenemang, genom utbyte av erfarenheter med liknande organisationer samt en tävling för att sporra de redan engagerade.

För att stötta uppbyggandet av översättargemenskapen på längre sikt har vi vidare undersökt hur ett återkopplingssystem med Open Badges kan integreras i plattformen och vara ett stöd för nybörjares deltagande och även motiverande för mer erfarna översättare att bidra med sina färdigheter både brett och djupt. Projektet arbetade även för att ge mer vetenskapliga bevis runt vad som fungerar för att stärka en onlinegemenskap av frivilliga.

Dessutom ville vi göra det enklare för ny programvara att läggas till för att fler intressanta projekt kan locka fler översättare och skapa mer och bättre öppen programvara. Detta skedde med utveckling och genom att samla in och dela de praktiska erfarenheterna. MetaSolutions och Umeå universitet var båda med att anordna översättningssprint då vi kunde träffas fysiskt och prata om projektet. Vi koordinerade även runt kontakterna med Wikimedia Foundation då det är lättare att få gehör för behoven när flera intressenter hör av sig.

Att ha möjligheten att arbeta med ett okänt men viktigt projekt som translatewiki.net har varit väldigt intressant och lärorikt då vi kunnat se hur en viktigt men rätt bortglömd gemenskap kunnat engagerats.

Projektet drevs av John Andersson från Wikimedia Sverige.