Ett inkluderande internet

Syftet med projektet är att göra internet bättre genom att tydligare lyfta fram de som vanligtvis inte syns och hörs lika mycket. Detta vill vi göra genom att skapa en databasstruktur som kan användas av organisationer eller företag som vill skapa egna samlingar av automatiskt uppdaterade yrkesprofiler som kopplas till befintliga användare i sociala medier.

Internet är den självklara plattformen för att leta kompetenta människor, vilket sammanhang det än må gälla. Vi vet att många vill ha en bättre mångfald, men att det ofta stannar vid en god tanke. Det egna nätverket kanske består av en viss grupp av personer, och en enkel sökning på internet brukar generera ett liknande resultat. Slutsatsen ”det finns inga andra som kan det här” (om det så gäller IT, räntor eller hårdrock) ligger nära till hands. Genom det här projektet visar vi att det inte stämmer. Vi gör internet mer demokratiskt genom att lyfta upp de människor som andra verkar sakna i sina nätverk idag.

Rättviseförmedlingens dagliga verksamhet handlar om att samla in tips på just personer som bryter normen inom olika kompetensområden. Tipsen vi samlar in via sociala medier sammanställs idag till enkla listor på vår hemsida, som just nu utgör en gigantisk skattkista av förslag på personer som andra haft svårt att hitta på egen hand. Listorna används av journalister som letar inspiration eller experter, av konferensarrangörer som ska boka talare och alla möjliga personer som letar kompetens.

På vår hemsida finns idag över 500 listor som tillsammans innehåller långt över 10 000 tips på personer. De här listorna utgör dock snarare ett arkiv än levande databas eftersom det inte finns något enkelt sätt att se till att de är uppdaterade. När någon vill uppdatera sin information eller lägga till fler namn på en lista behöver den personen maila oss och så gör vi detta manuellt. Genom projektet kommer vi att skapa en databasstruktur som ser till att listorna istället består av profiler som kopplas till befintliga personkonton i sociala medier, så att informationen på automatiskt uppdateras när användaren lägger till nya erfarenheter till arbetsplatser på sitt valda personkonto (som exempelvis kan vara LinkedIn, Facebook eller Twitter).

Den här typen av listor som samlar normbrytare har funnits länge, så behovet av en tjänst som underlättar att hålla dem uppdaterade finns hos många fler än oss och vi kan se fler användningsområden, såväl nationellt som globalt. Organisationer som arbetar för att öka kvinnors representation i media kan sätta upp en katalog liknande vår i det land där de är verksamma eller för sin egen bransch i Sverige. Även nischade branscher kan använda sig av vår metod för att visa upp relevanta kompetensprofiler på ett sökvänligt sätt. En databas byggd på vår kod skulle även kunna användas som ett medlemsregister som uppdateras automatiskt av medlemmarna själva.

Projektet drivs av Frida Mörtsell, Rättviseförmedlingen.