Federerad social plattform med ljud och video i realtid

the audience is shaking

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en gemensam plattform, byggd med fri mjukvara, för multimediakommunikation i realtid över internet.

Bakgrunden är att två parallella lösningar för sådan kommunikation är på väg att etableras i dag, dels XMPP och Jingle för chattprogram och dels WebRTC för webbläsare. XMPP/Jingle underhålls av XMPP Standards Foundation och WebRTC av W3C och båda bygger på fri mjukvara och öppna standarder men de är inte omedelbart kompatibla med varandra. Därför vill vi inom det här projektet ta fram en brygga mellan dem, så att det blir möjligt att utan hinder konversera mellan chattprogram och webbläsare.

På sikt är det möjligt att även IP-telefoni, som använder SIP-protokollet, kan komma att integreras på samma öppna plattform.

Projektledare är Mikael Nordfeldth och aktiviteter drivs av Umeå Hackerspace.