Geek Girl Mini

Att det saknas kvinnor inom IT-branschen är ingen nyhet. IIS rapport ”Unga kvinnor och IT” visade bland annat att en av orsakerna är att tjejer inte uppmuntras att ha tekniska intressen.

Geek Girl Mini ger flickor möjlighet att prova på olika tekniska aktiviteter. Idag sker det i liten skala i Stockholm och Malmö. För att få fler att ta steget och ordna egna grupper runt om i landet ska initiativtagarna förpacka sina erfarenheter och erbjuda material som är fritt att använda för alla. De hoppas också kunna erbjuda en mötesplats för tjejer med teknikintresse runt om i landet genom en gemensam hemsida där lokala initiativ kan visa upp sig.

Ett långsiktigt mål med projektet är att en karriär i IT-branschen ska bli ett naturligt och attraktivt val för tjejer och att branschen får en jämn könsfördelning. För att uppnå detta är ett kortsiktigt mål att det under projekttiden anordnas Geek Girl Mini-aktiviteter på 7 orter runt om i Sverige och att 500 flickor nås av dessa aktiviteter. Som stöd ska en aktivitetsbank med en bredd av innehåll och arbetsformer som går att anpassa till mentorernas kunskapsnivå tas fram.

Projektet drivs av Marie Gustafsson Friberger och Karin Nygårds.

geekgirlminilogo

Blogguppdatering

Detta är ett blogginlägg författat av Marie Gustafsson Friberger och Karin Nygårds som är ansvariga för projektet Geek Girl Mini. 

För att fler flickor ska få möjlighet att programmera, skapa och lära känna andra med liknande intressen vill vi att fler ska arrangera Geek Girl Mini-träffar. Genom projektet har geekgirlmini.se skapats, med aktivitetsguider och arrangörstips. Under våren har det arrangerats 16 Geek Girl Mini-träffar på 9 orter med totalt 300 deltagare.

Att det saknas kvinnor inom IT-branschen är ingen nyhet. IIS rapport ”Unga kvinnor och IT” från 2015 visade bland annat att en av orsakerna är att tjejer inte uppmuntras att ha tekniska intressen.

På Geek Girl Mini-träffar möts flickor som är runt mellanstadieåldern och programmerar, designar och skapar med teknik. Vid projektets start fanns träffar på liten skala i Stockholm och Malmö. För att få fler att ta steget och ordna egna grupper runt om i landet har initiativtagarna Karin Nygårds och Marie Gustafsson Friberger förpackat sina erfarenheter och erbjudit material som är fritt att använda för alla.

De två huvudsakliga målen med Internetfondenprojektet Geek Girl Mini var:
* att förpacka våra erfarenheter av att arrangera Geek Girl Mini och erbjuda ett material kring aktiviteter och upplägg fria för alla att använda
* att Geek Girl Mini arrangeras på flera orter och av personer som inte arrangerat Geek Girl Mini tidigare

Vi har delat våra erfarenheter av att arrangera Geek Girl Mini på geekgirlmini.se:
* 20 aktivitetsbeskrivningar – Programmeringsaktiviteter, “making”-aktiviteter och “unplugged”-aktiviteter (dvs utan dator och teknik). Några av aktiviteterna är utvalda för att de är bra som “lära känna”-aktiviteter.
* Avsiktsförklaring om varför Geek Girl Mini behövs.
* Guide kring hur man arrangerar Geek Girl Mini.

Mellan januari och juni har det arrangerats 16 Geek Girl Mini-träffar på 9 orter: Helsingborg, Leksand, Linköping, Lund, Nacka, Malmö, Sollentuna, Stockholm och Sundsvall. Träffarna har bl a varit på skolor, fritids, bibliotek och företag. Det totala antalet deltagare var 300.

Det material som tagits fram inom projektet kan användas både av Geek Girl Mini-arrangörer och andra (föräldrar, liknande arrangemang samt skola och fritids). Aktivitetsbeskrivningarna funkar givetvis bra även med grupper som består både av flickor och pojkar.

Vi har visat att fler kan och vill arrangera Geek Girl Mini. Genom att vi på geekgirlmini.se kan visa upp flera orter där träffar arrangerats tror vi också att fler kommer att vara lockade att arrangera egna träffar.

I förlängningen är nyttan med Geek Girl Mini att en större andel av de som arbetar inom IT-branschen identifierar sig som kvinnor, vilket är positivt för branschen och samhället. Nyttan med Geek Girl Mini finns även för de deltagare som väljer att arbeta med IT enbart indirekt (då de flesta yrkesroller innebär någon form av IT-stöd), genom ett större självförtroende och allmänbildning vad gäller teknik.

Den viktigaste nyttan med Geek Girl Mini är dock för de flickor som deltagit på träffar: det som de där lärt sig och skapat samt de sociala band som byggs upp.

Läs mer