Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät?

Projektet ”Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät?” har genomfört en systematisk utvärdering av problemet med buffer bloat genom mätningar i de ledande svenska 3G och 4G-operatörernas nätverk.

Det har undersökts hur vida buffer bloat är ett utbrett fenomen i svenska mobila accessnät, dels vilken inverkan det har på interaktiva tillämpningar. Den effekt som stora buffrar har på interaktiva trafikflöden påverkas i hög grad av hur stockningskontrollen i servrar och klientdatorer konfigurerats. Den innefattade också att undersöka ett antal olika algoritmer för stockningskontroll för att ta fram rekommendationer kring lämpliga konfigurationer och eventuellt föreslå förbättringsåtgärder.

Målet var att projektet skulle ge ökad kunskap kring problematiken med överdrivet stora buffrar samt tillhandahålla rekommendationer för förbättringar, genom att sprida resultaten av projektet i forskarsamhället, till allmänheten och nätverksoperatörerna.

Projektet drivs av Karlstads universitet

Läs mer