Implementation av mekanismer för mediadistribution

Ett av de snabbast ökande användningsområdena för internet är strömmande video. Tjänster som YouTube och Google Video har formligen exploderat i användarantal de senaste åren. Ett problem som uppstår i och med denna snabba tillväxt är att bandbreddsutnyttjandet ökar i takt med antalet användare. Det vore önskvärt att kunna minska detta bandbreddsbehov.

Projektet avser implementation av ett antal mekanismer baserade på BitTorrent, ett populärt replikerings- och distributionssystem, för att distribuera strömmande video, utan att först behöva ladda ner hela videosekvensen.

Genom att fördela distributionsansvaret till de deltagande noderna, kan man drastiskt minska bandbreddsbehovet hos distributionsservern. BitTorrent är ett system för att effektivt distribuera data, utan att onödigt lasta originalservern. Projektets lösning kommer att begagna sig av BitTorrent som distributionssubstrat för att kunna dra nytta av dess funktionalitet och befintliga användarbas. Lösningen kräver dock förändringar i vissa av BitTorrents nyckelalgoritmer för att kunna erbjuda en strömmande mediadistribution.

Projektet drivs av Blekinge Tekniska Högskola.

Läs mer