Infrastruktur för distribuerade sociala applikationer

I dagsläget byggs fler och fler populära, centraliserade tjänster där användare inte längre kan ha någon kontroll över sitt egen data, utan dessa hamnar i ett företags datorsystem. Det är infrastruktur i form av DNS, CA-signerade certifikat, HTTP och diverse webbstandarder som möjliggjort skapande av dessa tjänster. För att kunna bygga tjänster som kan konkurrera med denna centraliserade modell krävs en ny infrastruktur. I dagsläget bygger de flesta Internettjänster på att användare kopplar upp sig mot en server, som sedan förmedlar kontakt med andra användare.

Projektet ska göra en förstudie för att se hur man kan bygga den infrastruktur som krävs för att bygga distribuerade sociala applikationer. Dessa applikationer ska bygga på en end-to-end säkerhet mellan användare. Ifall två användare kommunicerar med varandra ska inga mellanliggande servrar eller system kunna få del av informationen användarna skickar till varandra. Större sammanhang byggs sedan upp från denna grund, men fortfarande är det bara de användare som är del av en sociala grupp som har tillgång till informationen.

Syftet är att ta fram en rapport med en teknisk design som kan användas för att sedan implementera den infrastruktur som behövs för att bygga sociala tjänster.

Projektet drivs av Mattias Wingstedt.

Slutrapporten, How to secure Internet