Internet i Sverige

Det finns en del information på internet om internet i Sverige. Det finns också en hel del information om internet. Bland annat IIS har gett ut publikationer om internet i Sverige. Det finns alltså en hel del bra material att få tag på men idag har bara en väldigt liten del letat sig in på Wikipedia.

Projektet kommer att anställa en person för att ordna kategorin internet i Sverige på Wikipedia och andra internetrelaterade artiklar. Syftet är inte att skriva i artiklarna på Wikipedia utan att lägga upp strukturen, ta fram prioriterade arbetslistor och sammanställa statistik.

Projektet drivs av Wikimedia Sverige, en ideell förening som verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt.