Internetstiftelsen investerar i internetbolag

Internetstiftelsens utlysning för nystartade internetbolag är öppen! Satsningen riktar in sig på svenska aktiebolag med fokus på den svenska marknaden.

Syftet bakom Internetstiftelsens investeringsverksamhet är att hjälpa bolag i ett tidigt skede. Internetstiftelsen går in som minoritetsägare och bolaget har möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor. Målet är att gå in i tre nystartade bolag per år.

Bolagens verksamhet ska vara nyskapande och bidra till utveckling av internetanvändningen. Dess tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.

Vem kan ansöka?
Utöver ovanstående krav så ska bolaget ha:

  • färdiga tjänster och/eller produkter som har börjat marknadsföras och säljas
  • tydligt definerade målgrupper för sina tjänster och/eller produkter
  • en genomarbetad och tydlig affärsmodell
  • en tydlig försäljnings- och marknadsföringsplan för de kommande åren
  • en tydlig tjänsteutvecklingsplan för de kommande åren

Till grund för investeringsverksamheten ligger IIS investeringspolicy för Internetfonden.

För att IIS ska kunna hjälpa bolaget med mer än att bara vara finansiär, bör bolagets verksamhet ligga nära IIS verksamhetsområden. Dessa är:

  • Domännamnsverksamhet
  • IAM (Identity and Access Management) och då speciellt identitetsfederationer
  • Test av internetinfrastruktur
  • Öppna data
  • Utbildningsverksamhet

Mer utförlig information om Internetstiftelsens verksamhet finns på iis.se.

Ett krav är att bolaget ska vara i behov av finansieringen från Internetstiftelsen för att genomföra sina planer. Investeringen ska vara under 2 miljoner och avse en ägarandel om maximalt 10 %.

Investering görs ej om det bedöms riskera IIS ställning som oberoende toppdomänadminstratör eller federationsoperatör.

Vilka bolag har IIS investerat i?

Vill du att ditt bolag ska stå med på listan?
Ansökningsportalen är nu öppen för nya ansökningar. Beslut tas fortlöpande under året.

Ansökan görs via Internetfondens ansökningsportal. Vår intention är att återkoppla med besked inom 30 dagar.

Ansök här


Mer information
För mer information, kontakta oss på: investering@iis.se