KauNet ++

Att kunna utvärdera implementationer av transportprotokoll och applikationer på ett kontrollerat och repeterbart sätt är mycket viktigt för ett väl fungerande Internet. KauNet tillgodoser detta behov, då det möjliggör utvärdering av dynamiska aspekter med en hög grad av kontroll över det emulerade scenariot. Den höga graden av kontroll medger fullständigt repeterbara utvärderingar, något som tidigare varit omöjligt inom nätverksemulering.

Projektet avser en utökning av nätverksemulatorn KauNets funktionalitet, samt skapandet av realistiska emuleringsscenarier. KauNet kan, för närvarande, deterministiskt emulera effekter såsom bitfel, paketförluster, bandbreddsvariationer, samt fördröjningsvariationer. Nämnda funktionalitet möjliggör detaljerade utvärderingar av nätverksapplikationer och transportprotokoll, med avseende på beteende och prestanda.

Den nya funktionalitet som planeras för KauNet kommer att möjliggöra deterministisk paketomordning, ett fenomen som blivit allt mer vanligt förekommande i Internet.

Förutom utökad funktionalitet planerar KTH CSC att skapa, och publicera, ett antal emuleringsscenarier som representerar vanligt förekommande, eller för framtiden intressanta, typer av Internetanslutningar. Därmed kommer andra forskare och utvecklare att enkelt kunna utvärdera protokoll och applikationer för ett antal typiska scenarier.

Projektet drivs av Avdelningen för Datavetenskap / Karlstads Universitet.

 

Läs mer