Lajks certifiering – en tryggare vardag för barn och ungdomar på nätet

Näthat och nätmobbning är begrepp som dagligen syns i nyhetsmedia men skolorna ligger efter när det kommer till såväl det förebyggande arbetet som att ta hand om problematiken när den väl dyker upp. De problem som finns kring missbruket och hatet på nätet bottnar ofta i attitydfrågor där eleverna accepterar annorlunda beteenden på nätet än de skulle acceptera i det verkliga livet.

Målet med det här projektet är att utveckla en certifierande process för grundskolan som ämnar till att skapa en tryggare vardag för barn och ungdomar på nätet.

I Lajks-projektet deltar polisanställda utredare som är specialiserade på nätrelaterad brottslighet. Metoden för att certifiera skolorna kommer att utvecklas utifrån deras polisiära erfarenheter samt grundkunskaper kring vilka problem som florerar i skolan. Projektet ska arbeta fram en policy med tydliga riktlinjer som hanterar skolans förhållningssätt kring de olika problemområden som finns. Dessutom ska en digital utbildningsplattform med lektioner, övningar och workshops som kan hjälpa skolorna att överföra denna kunskap till sin personal tas fram.

Projektet drivs av Robin Backström, Lajks.

Blogginlägg:

Efter ett års arbete påbörjar nu Lajks sitt arbete med att certifiera skolor inom nät-trygghet. Många skolor är idag väldigt medvetna med de problem som finns när det kommer till nätmobbning och olika former av övergrepp på nätet. Kunskapen kring hur man hanterar detta finns helt enkelt sällan på skolorna och Lajks certifiering är en långsiktig metod för att stötta skolorna i just detta arbete.

Lajks VD är övertygad om att detta är rätt väg att gå för att skapa trygghet för eleverna:
– Vi har arbetat med nät-trygghet ute i skolorna sedan 2012 med våra föreläsningar men vi har samtidigt insett att många skolor behöver mer stöd än det vi kan ge genom våra temadagar. I vår certifieringsprocess hjälper vi skolan att mäta av problemen, se vilka problem som är mest akuta samt att hjälpa till med att lösa dessa problem med våra föreläsningar och vår webbaserade utbildningsportal.

Idag har Lajks fyra skolor som arbetar i processen och under inledningen av nästkommande termin startar ytterligare tre skolor sitt arbete mot ett tryggare internet för sina elever. Om ni är intresserade av att veta mer om Lajks arbete med nät-trygghet och den certifierande metod som tagits fram med hjälp av Internetstiftelsen och Internetfonden så får ni gärna besöka www.lajks.se för ytterligare information.

Läs mer