Lärarspindeln

År:

Taggar: , , , , , , , ,

Foto: "Lärarspindeln" av Fredrik Paulsson

Lärarspindeln – digitala lärresurser av pedagoger för pedagoger

I takt med en-till-en satsningar och skolans ökande IT-mognad efterfrågas digitala lärresurser av hög kvalitet och relevans i relation till skolans styrdokument. Parallellt pågår en snabb utveckling mot en ökad användning av öppna digitala lärresurser (OER). Dessa kan vara skapade av olika aktörer, till exempel av lärare. En utmärkande egenskap hos OER är att de ofta är licensierade med en Creative Commons licens som talar om på vilket sätt de får användas och spridas.

Ett problem i sammanhanget är att det ofta är svårt att söka och hitta digitala lärresurser som är relevanta i ett visst pedagogiskt sammanhang. Extra svårt är det att hitta öppna digitala lärresurser. Att söka med exempelvis Google ger ofta dåligt resultat då Google saknar mekanismer för att filtrera på det sätt som krävs för att enbart hitta lärresurser som är relevanta i ett visst pedagogiskt sammanhang. För att minska problemet har tjänster utvecklats där det enbart går att söka digitala lärresurser. För att sådana tjänster ska fungera tillfredsställande krävs att resurserna är beskrivna på ett enhetligt sätt (en gemensam standard) med så kallad metadata. Beskrivningarna kan sedan användas för att skapa ”kataloger” som kan ligga till grund för att utveckla pedagogiska söktjänster. En svensk sådan tjänst är Spindeln. Spindeln bygger på att lärresurser beskrivits med metadata som gör lärresurserna sökbara utifrån olika aspekter, exempelvis med utgångspunkt från skolämne, årskurs och innehållet skolans styrdokument.

För pedagoger som skapat egna digitala lärresurser och vill dela dessa med andra har molntjänsten Lärarspindeln utvecklats. I Lärarspindeln kan pedagoger beskriva sina digitala lärresurser med metadata i enlighet med den svenska standarden för detta och koppla dem till innehållet i skolans läroplaner och kursplaner. I Lärarspindeln finns enbart öppna digitala lärresurser med någon form av Creative Commons-licens. Lärarspindeln har funktioner för att lägga till, beskriva, organisera och publicera digitala lärresurser. De resurser som publiceras via Lärarspindeln blir även sökbara i söktjänsten Spindeln. Med hjälp av en ”webb-widget” kan sökfunktionen från Lärarspindeln (eller Spindeln) integreras på valfri webbsida eller lärplattform. När någonting publiceras i Lärarspindeln rekommenderas att själva resursen (filen) distribueras via någon annan tjänst som är specialiserad just den typen av media (Youtube för film, Instagram för bild osv.) och att Lärarspindeln enbart används för att beskriva och publicera metadata för att göra lärresursen sökbar på ett bra sätt och sedan ”länka” till den. Metadata som skapas i Lärarspindeln kan även exporteras och användas av andra system.

Lärarspindeln bygger på samma tekniska plattform som söktjänsten Spindeln och har utvecklats med hjälp av bland annat forskningsresultat från Umeå universitet. Spindelplattformens främsta styrka ligger i avancerad hantering av metadata och i användandet av metadata-standarder för utbildning, bland annat den svenska ”applikationsprofilen” för metadata för digitala lärresurser. Sökningen i spindeln sker via en dedicerad webbportal (t.ex. den på skolverket.se) eller via en ”webb-widget” som infogas på valfri webbsida eller i en lärplattform, precis som för Lärarspindeln. Spindeln och Lärarspindeln kan även publicera metadata som ”länkad data” vilket möjliggör sammankoppling med annan information som gjorts tillgänglig som länkad data, till exempel skolans styrdokument.

Projektet drivs av Fredrik Paulsson vid Alvera.

Läs mer