Legala handboken 2.0

År:

Taggar: , , , , ,

Foto: "Legala handboken" av UniPoll AB

Det är mycket lärare och studenter måste känna till för att inte av misstag bryta mot lagar och regler, särskilt när det gäller upphovsrätt.

  •  Vilka upphovsrättsliga regler gäller i en lärosal?
  • Är det tillåtet att kopiera en hel bok eller visa en film?
  • Måste jag spara min e-post och i så fall hur länge?
  • Får studenternas spela in mina lektioner och lägga upp dem på nätet?
  • Vem äger det material som skapas?
  • Vilket ansvar har jag för att känsliga personuppgifter inte sprids via högskolans servrar?

Mytbildningar om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns fritt tillgängligt, är många. Flera lärare avstår idag från att använda Internet i sin undervisning eftersom de är rädda att göra fel.

Behovet av en guide har blivit än viktigare under de senaste åren då den sociala webben gjort sitt intåg och i stort sett samtliga universitetskurser har ett utvecklat nätstöd för lärande. Nya licensieringsformer som Creative Commons och Open Access har också tillkommit och trots att dessa förenklar användningen så komplicerar de samtidigt bilden av gällande rättspraxis.

Den första versionen av Legala handboken, som lanserades våren 2004 av Myndigheten Sveriges Nätuniversitet (www.netuniversity.se, föregångare till NSHU), var efter 10 år inaktuell och hade släckts ner. Margareta Hellström, delägare i Unipoll AB, tog därför initiativ till att söka stöd från Internetfonden för att göra en uppdatering och omarbetning av innehållet och engagera författarna till den första versionen.

Målet var att skapa en aktuell och lättanvänd webbtjänst som erbjuder relevant och uppdaterad information om juridiken kring nätbaserat lärande, digital upphovsrätt, säkerhet och integritet på nätet, Genom att erbjuda korrekt och aktuell information, svar på vanliga frågor goda exempel, tips och idéer lätt tillgängliga och anpassade till målgruppen, hoppades projektet även kunna bidra till en ökad användning och produktion av öppna lärresurser och en ökad användning av nättjänster och verktyg som stöder undervisning och lärande. Syftet var att få fler lärare att använda Internet i sin undervisning

Den 1 november 2014 öppnade webbtjänsten Legala handboken – en digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. Materialet är skapat för Sveriges lärosäten men fungerar för alla som undervisar eller studerar oavsett stadium eller skolform.

Tillsammans med juristerna Christine Kirschberger och Katarina Renman-Claesson vid Stockholms universitet har Margareta Hellström, IKT-pedagogisk rådgivare och konsult och projektledare för båda versionerna av Legala handboken, lett och genomfört arbetet med stöd av Internetfonden och IIS.

Projektet drivs av UniPoll AB