Legaltech.se

Legaltech.se är en plattform för diskussion kring juridik och digitalisering. Utöver bevakning i form av artiklar som är fria för allmänheten att använda arrangerar Legaltech.se seminarier. En jury kommer årligen utse årets juridiska innovatörer.

Tanken är att inspirera entreprenörer, jurister och lagstiftare att främja innovation, men också att diskutera de utmaningar utvecklingen medför – inte minst ur ett konsumentperspektiv. Projektet drivs av Fredrik Svärd, IT-rättsjurist med snart 20 års erfarenhet av att skriva om juridik och om juristbranschen för olika branschmedier.