Minecraftvärld med koppling till läroplanen

Syftet med projektet Minecraftvärld med koppling till läroplanen är att minska tröskeln för pedagoger som vill använda det populära spelet Minecraft som pedagogiskt verktyg. MinecraftEdu är framtaget för att användas i klassrummen och det finns flera bloggar världen över att inspireras av. För att hjälpa pedagogerna att enkelt komma igång ska projektet ta fram en tydlig guide på svenska. Genom att utgå från elevernas spelintresse blir lärandet lustfyllt.

Projektet drivs av Lisa Sällvin. I samarbete med Webbstjärnan.