MIST

Projektet MIST ska skapa en grund för att bygga säkra applikationer, och släppa denna som öppen källkod. Tekniskt bygger MIST på “peer-to-peer” teknik där information lagras och bearbetas på användarnas egna datorer, smarta telefoner eller surfplattor.

Projektet har ett ambitiöst mål, som kräver mycket arbete. Därför har de tagit fram ett första delmål som i sig ger ett användbart resultat. Delmålet går ut på att ta fram ett näverksbibliotek, en distribuerad databas och en kontaktserver. Detta gör att utvecklare av öppen källkods-program enkelt kan bygga in “end-to-end”-säker kommunikation i sitt program.

Delmålet kommer att vara användbart för vidareutveckling av MIST-projektet, samt för utvecklare av säkra program baserade på öppen källkod. De kommer att få ett enkelt bibliotek de kan länka in i sina projekt. Däremot kommer det inte gå att skriva applikationer i HTML5 efter detta delmål. När det första delmålet uppnåtts kommer MIST-projektet att tackla nyckelutbyte och bygga vidare så att det går att skriva applikationer i HTML5. En form av nyckelutbyte kommer att använda e-postadresser säkrade via DNSSEC. Många nya system vill gärna äga användaren genom att skapa en egen katalogtjänst. MIST har inga sådana ambitioner. Vår förhoppning är att man i framtiden ska kunna använda sin e-postadress till att identifiera sig på fler sätt. DNS ska förbli internets primära katalogtjänst.

Att kunna skriva applikationer i HTML5 är nyckeln för att förenkla utvecklingen av säkra applikationer. När vi når detta delmål kan vi verkligen släppa loss kreativiteten hos en stor mängd designers och utvecklare som idag inte har verktygen för att tackla säkra, end-to-end-krypterade, applikationer.

Hela visionen bakom MIST utvecklades i projektet Infrastruktur för distribuerade sociala applikationer som skrevs med stöd av
Internetfonden.

Projektet drivs av VISIARC AB.