Multikö

Öppna källkodsroutrar är ett alternativ till de slutna system som de flesta kommersiella leverantörer tillhandahåller. För aktörer som vill ha en öppen nätverksmiljö med möjlighet att själva medverka i utveckling och forskning, och dessutom med fördelaktiga ekonomiska villkor, har öppna källkodsroutrar på senare år blivit ett möjligt alternativ.

Öppna-källkodsroutrar kräver dock hög prestanda för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till kommersiella routrar. I ett tidigare IIS projekt (10G router) har projektet visat på möjligheterna att man kan använda en sådan router för 10Gbps och hur man kan använda flera :er för att öka prestandan upp till växling av paket upp till full 10G fart på IP nivån. Detta har blivit möjligt först under senare år med utvecklingen av PC hårdvara i form av multipla CPU:er, snabba (och tom multipla) PCI express bussar och NUMA arkitektur.

Idén är att utnyttja den nya multi-kö funktionalitet en till att sprida paketen (via DMA)  upp till flera parallella CPUer från samma nätverkskort. Med resultatet från det föregående projektet kan man ansluta en bifrost router till 10G och under normala omständigheter (vanliga paket storlekar och IP routing) nå full prestanda (dvs 10G). Ett sekundärt mål är att tillhandahålla multi-kö tekniken i linuxkärnan så att den även kan användas till prestandaförbättringar för linuxservrar i allmänhet.

Projektet ska tillhandahålla en öppen källkodsrouter med hög prestanda till användare inom Sverige och internationellt som ett alternativ till existerande slutna router-produkter. Specifikt syftar detta projekt till utvecklande av ny teknik (multi-köer) för höjd prestanda av öppna källkodsroutrar.

Projektet drivs av KTH/CSC.

Läs mer