När lärandet blev socialt

iphoning

Detta projekts mål var att utveckla, följa och forskningsanknyta ett antal skolklassers arbete kring kommunikation och publikation på nätet. Projektet inritade sig på den mycket spännande utvecklingen som nu sker på lågstadiet och tillsammans med nio lärare på en medelstor skola i en mindre ort i Värmland utvecklades en rad olika praktiker kring skrivande, filmproduktion och fotograferande i kombination med klassbloggar och kontakter med andra skolor via Skype.

Projektet har som målsättning att publicera akademiska artiklar, skriva artiklar i svenskspråkiga facktidskrifter samt skapa fritt tillgängliga resultat under Creative Commons. Det här är en process som tar tid och nu under hösten 2015 pågår detta arbete för fullt. Projektet har dock presenterats och diskuterats på en rad både nationella och internationella vetenskapliga konferenser.

De viktigaste resultaten från dessa studier handlar om parskrivande på datorer, där elever sitter två och två och skriver texten tillsammans och om digitalkameror som en resurs för berättande och lärande. Dessa två textformer, foton och den skrivna texten, utgör stommen i bloggandet och kopplingen till bloggarna och elevernas fotograferande för att visa upp dem via Skype – där eleverna har riktiga (autentiska) mottagare för sina texter – är tydliga resultat i båda dessa delstudier.

Dan Åkerlund, lektor i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, har varit projektledare och ansvarat för parskrivningsprojektet och Karin Forsling, doktorand vid Åbo Akademi i Vasa i Finland och adjunkt vid Karlstads universitet, har genomfört en studie kring elevers fotograferande och bloggande, samt en rad mindre studier kring kollektivt skrivande i samband med klassbloggandet.

Dan har tidigare fått stöd från Internetfonden och gett ut en skrift, ”Klassen i dialog med omvärlden – pedagogiska vinster när skolan syns på nätet” som idag används inom lärarfortbildning och lärarutbildningen på ett flertal universitet och högskolor.