Öka användningen av säkra protokoll

Vi vill vara en resurs där allmänheten kan ta reda på hur duktiga myndigheter, medier eller företag är på att värna om den enskildes personliga integritet när de interagerar med dem på nätet. Projektet ämnar tillhandahålla en webbtjänst för att kunna utföra en svit tester som identifierar och rapporterar vanliga säkerhets- och integritetsproblem på publika internettjänster. Som ett naturligt led i projektet så kommer det vara möjligt att testa sin egen sajt och få förklaringar på brister och råd om hur de åtgärdas.

Fokus ligger på att öka användningen av säkra internetprotokoll (DNSSEC, HTTPS, STARTTLS) genom att exponera avsaknad av stöd för dem, bristande konfiguration av dem eller hinder i form av tjänsteleverantörer som kan blockera organisationens implementering av säkra protokoll.

Många webbsidor bäddar också in innehåll från tredje part som samlar in onödigt mycket information om besökarna. Genom att belysa problemet och ge tips åt sajtägarna hur de kan reducera datainsamlingen så kan den enskildes integritet förbättras.

Målet är att förbättra säkerheten för internetanvändare och reducera möjligheten till passiv massövervakning genom att öka medvetenheten om brister i den tekniska implementationen och sätta press på myndigheter och innehållsleverantörer att använda säkrare former av kommunikation på nätet.

Projektet drivs av Noah Williamsson.