Om Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Har du en bra idé? Kul, välkommen med en ansökan under någon av våra ansökningsomgångar!

Internetfonden har allmänna ansökningsomgångar där alla är välkomna att söka pengar. Vi har också pengar öronmärkta för satsningar inom vissa utpekade fokusområden.

Eller vill du läsa mer om…

Vad är Internetfonden?

Internetfonden delar utlysningar ut pengar till projekt som på olika sätt syftar till positiv utveckling av internet. Bakom Internetfonden står Internetstiftelsen i Sverige, IIS som administrerar den svenska toppdomänen .se. Överskottet av domännamnsintäkterna går till att finansiera olika satsningar som främjar internetutvecklingen i Sverige, en av dem är Internetfonden.

Sedan 2004 har fonden finansierat 363 projekt för totalt 72 miljoner kronor, med vitt skilda karaktär men som alla syftat till att främja internets utveckling. Förutom de allmänna ansökningsomgångarna gör Internetfonden också riktade fokusutlysningar.

Vem kan söka finansiering?

Det är öppet för alla att söka finansiering av IIS Internetfond. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka, med undantag för dem som har en nära koppling till IIS. Vi kräver att sökande har svenskt organisationsnummer eller personnummer.

Om du är intresserad av hur avtalet mellan projekten och IIS ser ut så hittar du våra villkor här: Internetfonden Avtalsvillkor 2018.

Vilka typer av projekt finansieras?

Vi vill gärna se ansökningar om projekt som har inriktning på:

  • teknisk utveckling,
  • tillämpad forskning,
  • kunskapsspridning om internet och dess användning,
  • eller som på annat sätt utvecklar eller använder internet på ett innovativt sätt.

Internetfonden stödjer inte projekt som syftar till att enbart resultera i vinstdrivande affärsverksamhet. Generella driftsstöd för verksamheter godkänns inte. Vi stödjer inte arrangerande av evenemang om det inte är en del av ett större projekt. Rena resebidrag ges inte.

Utbildningsinsatser för digital delaktighet kommer inte att beviljas stöd. Vi hänvisar intressenter till kansliet för Digidel 2013.

Viktiga datum och tidplan

Fokusutlysning: 2017-12-01 – 2018-03-01

Utlysning för teknikprojekt kring temat internets infrastruktur.

Granskning: 2018-03-12 – 2018-03-26

Offentligt beslut: april 2018

Allmän utlysning: Internetfondens allmänna utlysningar 2019 är stängda tillsvidare.

Information om våra utlysningar uppdateras löpande.

Kontakt för IIS Internetfond

För mer information om IIS Internetfond, skicka e-post till: internetfonden@iis.se