Särskilda fokusområden

Förutom de allmänna ansökningsomgångarna har Internetfonden också pengar öronmärkta för satsningar inom vissa utpekade områden.

Tidigare fokusområden

  • Teknikprojekt kring temat internets infrastruktur

Har du en idé som kan bidra till ett snabbare, tryggare och säkrare internet? Internetfonden letar nu efter teknikprojekt att stödja kring temat internets infrastruktur. Exempel på lämpliga områden är tekniska byggstenar såsom nätverksprotokoll, tjänster, standarder och verktyg som är del av verktygslådan som får internet att fungera och utvecklas. Både forskning och mer tillämpade projekt är välkomna att ansöka, det viktiga är att resultaten kan komma många till nytta. Sista ansökningsdag är 1 mars 2018.

  • Event med IT-entreprenörsfokus

För en startup kan ett bra nätverk i ett första skede ofta vara viktigare än finansiering. Därför är det viktigt att skapa mötesplatser som ger möjlighet till att bygga just detta. Genom ett samarbete med IIS satsning Catalysator ger Internetfonden dig nu genom en särskild fokusutlysning möjligheten att söka finansiering för att anordna event som främjar startup-scenen i Sverige. Projektet Catalysator, som liksom Internetfonden drivs av IIS stöttar sedan några år tillbaka entreprenörer inom innovation, främst genom att bidra till att skapa mötesplatser som gör skillnad.

Catalysator öronmärkte en summa och delade ut pengar under 2014. Tanken var att främja små ideella projekt. Totalt 9 event fick finansiering.

  • Ökad digital delaktighet 

Från hösten 2010 till och med våren 2013 stöttade Internetfonden kampanjen Digidel 2013 med projektfinansiering. Inom ramen för denna satsning har mer än 23 miljoner kronor skapat förutsättningar för utbildningar inom digital delaktighet. Har du frågor om möjligheter till finansiering för nya projekt, kontakta Digidelnätverket. Digitalt utanförskap innebär att man inte själv kan ta del av alla de möjligheter som internet öppnar. I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat utnyttjar dessutom myndigheter, företag och organisationer internet som sin främsta kanal att nå medborgare, kunder respektive medlemmar. För individen blir därför tillgång till, och kompetens att använda, internet en förutsättning för att fullt ut kunna vara en del av samhället. Här kan du läsa om de digital delaktighetsprojekt som tidigare blivit finansierade.

  • Öppna digitala lärresurser

Öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) är resurser som finns tillgängliga på internet och som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Det är alltså fritt tillgängliga, öppet formaterade och öppet licensierade dokument och media som är användbara för undervisning, lärande, utbildning, utvärdering och forskning. Internationellt är OER en stark rörelse men den har haft svårt att få fart i Sverige. Ett bra exempel är OER Commons med mer än 44.000 lärresurser.

För att stimulera det svenska intresset och stödja skolutvecklingen så har IIS beslutat att erbjuda lärare finansiellt stöd för att ta fram Öppna digitala lärresurser för svenska ungdomsskolan. I samarbete med Webbstjärnan har vår satsning hittills gett 8 lärare möjlighet att utveckla sina lärresurser.