Öppen, säker och interoperabel infrastruktur för Smarta Samhällen

Inom IEEE arbetas med Harmonisering av Internet of Things (IEEE), med syfte att skapa standardiserade gränssnitt för att på internet kunna:

 1. Knyta ihop saker och system som kommunicerar med olika protokoll. (Harmonisering)
 2. Skapa en interoperabel miljö för utbyte av realtidsinformation från saker och styrning av ställdon. (Interoperabilitet)
 3. Skapa en infrastruktur som underlättar identifiering av saker som kan vara till nytta i enlighet med krav och önskemål från frågeställaren. (IoT Discovery)
 4. Att hjälpa saker med beslutsstöd, så att beslut alltid fattas i enlighet med ägarens önskemål. (Provisionering, säkerhet)
 5. Att skapa en infrastruktur med integrerad stöd för ekonomisk återkoppling, för att främja en öppen marknad för nyttjande av saker, vilket ger möjlighet till ekonomisk återkoppling för de som låter tjänsteleverantörer nyttja deras saker. Dessa pusselbitar formar stommen i ett Smart Samhälle. Målet med ansökan är att kunna erhålla bidrag för att kunna:
  (a) Hosta en öppen IoT integrationsserver under en eller fler domäner, gärna underdomäner till IIS, med stöd för de gränssnitt IEEE publicerar, som allmänheten kan nyttja för att:
  (a.1) Lära sig de tekniker, mönster och idéer som projektet innehåller.
  (a.2) Använda som plattform för utveckling av enheter och tjänster baserat på dessa tekniker.
  (a.3) Agera som bas för interoperabilitetstester.
  (b) Finansiera resa och uppehälle i St Petersburg för att presentera lösningen på ICPS 2018. Inbjudan att tala har redan emottagits och accepterats. Dock behöver resa, uppehälle etcetera finansieras. ICPS 2018 är en utmärkt plattform att presentera infrastrukturen och gränssnitten på. Den kommer också ge bra möjlighet att distribuera kännedom om den eller de domäner på vilket man kan börja testa gränssnitten på.
  (c) Finansiera en föredragsserie med labbar, gärna på Goto 10, för att sprida kunskapen om IoT och Smarta Samhällen, samt de tekniker som finns tillgängliga för att skapa en öppen, interoperabel och säker infrastruktur. Serien baseras på det upplägg och plan som presenteras i boken ”Mastering Internet of Things”, av Peter Waher.
  (d) Utveckla prototyper, öppet tillgängliga på GitHub, med syfte att göra det enklare för intresserade att börja använda de föreslagna teknologierna.
  (e) Utveckling av en modell för ekonomisk återkoppling, för att befrämja tillväxten av det smarta samhället och skapa en öppen marknad för saker på internet.
  (f) Allt standardiseringsarbete är både tidskrävande och utan betalning (ofta krävs det även att man måste betala för att finansiera organisationen). Viss del av bidraget används även för att fortsätta kunna delta effektivt i detta arbete inom IEEE, där ansökaren står som en av författarna till flera av gränssnitten. Målet är att standardisera gränssnitten för ekonomisk återkoppling, så gränssnitten blir öppna och fritt tillgängliga.

Projektet drivs av Peter Waher på Waher Data AB.

Blogginlägg:

För att möjliggöra byggandet av framtidens smarta samhällen, behövs en infrastruktur som kan hjälpa saker att ta rätt beslut i realtid, samt ge ägare en ekonomisk belöning för att andra nyttjar deras saker. Detta är grundförutsättningen för arbetet som bedrivs inom IEEE IoT Harmonization, vars gränssnitt publiceras öppet på GitLab. Internetfonden har hjälpt till att finansiera utvecklingen av detta arbete, främst utvecklingen av ekonomisk återkoppling. Genom en federerad infrastruktur kan nyttjare av tjänster och ägare av utrustning komma överens om villkoren för nyttjande med hjälp av smarta kontrakt. Infrastrukturen anpassar åtkomsträttigheter automatiskt till dessa kontrakt, noterar nyttjandet i enlighet med villkoren, och genererar betalningsunderlag. Dessa kan sedan användas för att realisera monetära transaktioner.