Öppen tillgång till Drugline – kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Den 1 januari 2013 lanserades den nya öppna versionen av databasen Drugline. Databasen innehåller cirka 14 000 patientrelaterade frågor om läkemedelsbehandling och svar på dessa. Frågorna besvaras av farmaceuter och läkare vid läkemedelsinformationscentralerna i Sverige samt Odense i Danmark och Åbo i Finland. Svaren är skrivna på antingen engelska eller svenska och innehållet riktar sig framförallt till sjukvårdspersonal.

Arbetet med att göra databasen tillgänglig har drivits från avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics. Projektet har varit genomförbart tack vare finansiering via IIS Internetfond. Sökningar i databasen kan göras från adressen www.drugline.se och under februari månad hade sajten cirka 800 unika besökare per dygn.

I samband med lanseringen anordnades ett releaseparty på avdelningen för klinisk farmakologi. Programmet innehöll bland annat en presentation om Druglines ursprung vilket gav en mycket intressant historisk tillbakablick.

Det finns ett stort behov av öppet tillgänglig, av läkemedelsföretagen oberoende, information om läkemedel. Vi hoppas att vi med detta projekt ska kunna få en stor nationell och internationell spridning av informationen och att den i slutändan blir till nytta för patienter världen över.

Projektet har drivits vid avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI). Informationsfarmaceut Marine Andersson har varit projektledare.

Läs mer