Öppna data – Best practice

Öppna data handlar om att allmänheten ska kunna få tillgång till myndighetsdata – för ökad transparens och för möjligheten att utveckla tjänster för att förbättra samhället. Vi vill studera exempel på öppna data och dess användning i världen. Vi vill visa hur myndigheter kan agera för att bättre tillgängliggöra data, hur entreprenörer och andra samhällsaktörer kan använda data och hur samarbetet mellan dessa aktörer kan förbättras.

FORES har 2013 gjort en studie om hur svenska myndigheter hanterar öppna data, med särskilt fokus på den information Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) tillgängliggör och de prissättningsmodeller som SMHI använder. Vi vill nu höja blicken och studera exempel på öppna data och dess användning i världen. Vi vill visa hur myndigheter kan agera för att bättre tillgängliggöra data, hur entreprenörer och andra samhällsaktörer kan använda data och hur samarbetet mellan dessa aktörer kan förbättras. Det finns en uppsjö av exempel på hur data kan distribueras och användas. Bara i Europa är den kommersiella datamarknaden värd cirka 27 miljarder kronor utan att räkna in generell samhällsnytta.

I linje med vår tidigare studie vill vi titta på problem som måste överbryggas, till exempel prissättning, effektiva distributionsmodeller och hur man kan uppmuntra användning av öppna data. För att hitta utmärkande trender och exempel kommer vi undersöka utvecklingen av offentliga institutioners databaser och datapresentationsverktyg. Vi vill även studera länder med traditioner som skiljer sig från den svenska offentlighetsprincipen men som arbetar med öppna data. Dessa länder utgör intressanta studieobjekt som kan förmedla en bättre bild av transparensens effekter.

Studien ska bidra till att IT-entreprenörer kan använda offentliga data i större utsträckning och producera fler tekniska applikationer. Även tjänstemän och beslutsfattare på myndigheter får bättre förståelse för vad öppna data kan göra.

Projektet drivs av Jakop Dalunde vid FORES.

Läs mer