Öppna data genom öppna scrapers

Syftet med projektet är att hjälpa utvecklingen mot öppen data genom att sätta upp en standard för inhämtning (skrapning) av statistik från svenska myndigheter och organisationer. Målet är att göra myndighetsdata programmatiskt tillgänglig på ett standardiserat sätt. Projektet drivs av Journalism Robotics Stockholm AB.

Läs mer