People’s Cloud

People’s Cloud är ett öppen källkods-projekt som vill skapa ett fritt tillgängligt moln för alla människor på nätet som ett alternativ till de kommersiella molntjänsterna. Målsättningen med projektet är att göra det möjligt för vem som helst att förvara sina digitala tjänster och kreationer på nätet utan kostnad.

Precis som de kommersiella alternativen Amazon AWS och Microsoft Azure är People’s Cloud ett nätverk av datorer som man kan ladda upp exekverbara filer till för att tillhandahålla tjänster. Skillnaden med detta moln är att det utgörs av datorer från volontärer, i likhet med deltagare i en P2P-svärm.

Tanken är att utnyttja befintliga protokoll och infrastruktur, närmare bestämt det nya men lovande IPFS-protokollet för att lagra alla användarnas filer.

För att etablera nätverket och knyta ihop deltagande volontärer till en svärm som kan ta emot och börja hosta filer används i den nuvarande prototyp Serf. Serf gör det möjligt att knyta ihop flera olika datorer till en svärm som kan kommunicera med varandra.

Projektet drivs av Alexander Cobleigh.

Blogginlägg av Alexander Cobleigh:

Projektet är lanserat och funktionellt – men jag gör för närvarande en mjuklansering av det så jag kan se över buggar & kraschar, testa mer med olika vänner, samt introducera ett par funktioner till. (Vill man veta mer om projektet så kommer dokumentationen på github att uppdateras fortlöpande). Jag har spridit medvetande om IPFS i min krets av vänner omkring i världen, från här i Lund till Portland, Oregon i USA till Mexiko till Ryssland.

Nu när projektet är lanserat kommer jag kunna sprida gospeln ännu mer eftersom det finns något konkret för mig att dela med mig utav, något som folk kan haka fast i. IPFS som teknologi är en teknologi vars potential och behov bara kommer att växa med tiden, något som blivit allt mer uppenbart efter hand som detta år har fortsatt. Jag har skrivit en daemon som sitter i bakgrunden och surrar, och ett användargränssnitt till terminaler, vilket var projektets hela poäng, och på den fronten är jag faktiskt väldigt nöjd. Det finns mycket arbete kvar att göra, nya funktioner att implementera, robusthet att se över och andra tankar jag har att vidareutveckla. Vilket jag kommer kunna göra de kommande månaderna. Helt tack vare er på Internetfonden. Utan er hade jag inte kommit igång med det här projektet, och det hade inte blivit av. Jag har lärt mig väldigt många nya teknologier under projektets gång – docker, go, ipfs; alla dessa var nya för mig, för även om jag kände till dem så behärskade jag inte dem. Det gör jag inte nu heller, men jag känner mig bekväm nog med att använda dem nu för att kunna arbeta på nya öppna källkodsprojekt som kan ha nytta utav dem. Så tack alla ni på Internetfonden.

Tack för att ni trodde på en student med blicken mot Andromeda. Jag hoppas allt går bra med ert arbete i framtiden, ni är fantastiska som finns.

Läs mer