Pjodd 2018

Pjodd är en ideell förening som bygger ett tillgängligt och kostnadsfritt wifi-nätverk för internetåtkomst i Malmö. Detta görs med mesh-teknik som är öppet licensierad och utvecklad av den tyska folkrörelsen Freifunk. Förenklat innebär detta att trådlösa Pjodd-routrar, så kallade noder, hittar och kopplar upp sig mot andra noder inom räckhåll, vilket utgör det som kallas ett mesh-nätverk.

Varje Pjodd-router erbjuder samtidigt ett öppet wifi-nätverk med namnet “pjodd.se”. Trafiken från en mobil klient som är uppkopplad mot pjodd.se-nätet skickas från nod till nod i mesh-nätet, mot den närmaste av de noder som faktiskt har en (oftast trådbunden) uppkoppling mot internet — och därifrån alltså ut på det vidare internet.

Syftet med ansökan är att hitta medel för att tillhandahålla vad föreningen anser vara en demokratisk rättighet – fri tillgång till internet.

Projektet drivs av föreningen Pjodd.