Radns

Internetanvändarnas datorer kan i det nya internetprotokollet IPv6 få adressen till namnuppslagningstjänsten (DNS) skickad till sig av en lokal router. För att konfigurera adressen till DNS-servern automatiskt behövs ett klientprogram på användarens dator. Klientprogrammet lyssnar på meddelanden och konfigurerar operativsystemet automatiskt.

Projektet ämnar uppdatera ett sådant klientprogram till den standard som nyligen föreslagits (RFC 6106) och paketera klienten till några fria operativsystem. Tidigare stödde klienten endast en experimentell version av det som nu är på väg att bli standard (RFC 5006).

Projektet drivs av Michael Cardell Widerkrantz,  http://hack.org/mc.