De vill bredda nätverk åt företag

I oktober presenterar Rättviseförmedlingens listor 2.0 – en digital lösning byggd med hjälp av medel från MUCF och Internetfonden.

Det kan enklast beskrivas som en digital kompetensbank av personer som bryter mot rådande representationsnormer, precis som listorna på föreningens hemsida i dag.

–Den är gratis, och vem som helst kan använda den. Vår kärnverksamhet går ut på att efterlysa kompetenta personer för att bredda nätverk åt företag, projekt eller organisationer som upplever att deras eget nätverk är begränsat i dag. Det kan handla om att de exempelvis mest hittat män, eller bara personer med svensk bakgrund, eller bara personer som bor i Stockholm, som är kunniga på något visst område, förklarar Tina Sayed Nestius som varit ansvarig för projektet.

–Våra efterlysningar ger tips om andra som också har rätt kompetens så att uppdragsgivaren får ett bredare urval. Tidigare har tipsen sammanställts till listor på vår hemsida. Nackdelen med listorna är att de måste uppdateras manuellt, av någon på Rättviseförmedlingen. I och med att vi får den här lösningen kan personerna på våra ”listor” uppdatera sina uppgifter själva – när de byter jobb, till exempel, eller skaffar sig nya kompetenser. De kan själva anmäla att de vill ligga på en annan lista och koppla sina profiler till konton i sociala medier så att eventuella uppdragsgivare lättare kan komma i kontakt med dem.

Varför menar Rättviseförmedlingen att det är angeläget för till exempel företag och organisationer att hitta personer med normbrytande kompetens?

–När till exempel bara män, eller bara kvinnor, eller bara personer med en viss bakgrund syns och hörs i ett visst sammanhang (i media, i en panel eller på ett seminarium, till exempel) reproduceras bilden av att det till exempel enbart är män som innehar rätt kompetens i det sammanhanget – vilket inte är sant. Kompetens sitter inte i ditt kön eller i var du är född, eller vilket land dina föräldrar kommer ifrån. Genom att synliggöra andra med samma kompetens utmanas stereotypa föreställningar om vem som är mest lämpad att göra vad, och vi skapar ett bättre samhälle.
Vidare, när det gäller mångfald på arbetsplatsen, säger forskning att grupper där fler erfarenheter, perspektiv och kunskaper får mötas är bättre. Grupper där mångfald råder fattar klokare beslut, når resultat mer effektivt och är mer kreativa.

Vad har pengarna från Internetfonden betytt för projektet?

–Utan dem hade vi inte kunnat bygga den här digitala lösningen, och ta vår verksamhet vidare. Efterlysningarna är Rättviseförmedlingens kärnverksamhet, ett enkelt sätt att synliggöra vilka normer som finns i vårt samhälle, samtidigt som vi presenterar en konkret lösning. Genom att crowdsourca kompetens ur våra följares nätverk visar vi gång på gång att ”De finns inte!” är en omskrivning för ”de finns inte i vårt nätverk”. Med hjälp av den här digitala lösningen kan vi göra det både snabbare och bättre.