Digitalt verktyg kan hjälpa företag med jämlikhetsarbetet

Det saknades ett trovärdigt verktyg som kunde ta temperaturen på det interna klimatet i organisationer. Med utgångspunkt i samtliga diskrimineringsgrunder skapades Make Equal Analytics, ett digitalt enkätverktyg.

– Utan stödet från Internetfonden hade vi inte haft möjlighet att utveckla Make Equal Analytics. Det krävde mycket arbetstid och som ideell organisation är detta sällan möjligt utan extern finansiering, säger Frida Hasselblad.

Hon är VD på Make Equal och hjälper till att svara på frågor om verktyget eftersom projektansvarige Niklas Berg är på föräldraledighet för tillfället.

Make Equal Analytics är utvecklat av stiftelsen med nästan samma namn, Make Equal.

Mäter diskriminering

Verktyget, som man hittar på webben, mäter upplevelser av diskriminering och utanförskap i en organisation, men undersöker också hur värderingar och jämlikhetsarbete uppfattas internt. Det är uppbyggt av ungefär 160 frågor och beroende på vilka svar den svarande ger så får man färre eller fler följdfrågor.

– Förutom att verktyget tar upp samtliga diskrimineringsgrunder som finns skyddade i lag, så tar det även upp andra normer som kan begränsa så som social bakgrund/ ekonomi, alkoholkultur, prestationshets och så vidare, säger Frida Hasselblad.

Viktigt med anonymitet

Dessutom finns en inbyggd dialogfunktion som gör att de enkätansvariga kan ha anonyma dialoger med de svarande. Anonymiteten är viktig eftersom det ska kännas tryggt att medverka i undersökningen.

Målgrupp för verktyget är organisationer och myndigheter som kan använda det som medarbetarenkät och/eller för att kartlägga läget i organisationen för att på så sätt få koll på var det finns behov av utveckling och vad som i dag fungerar bra.

Kan vara grund till handlingsplan

Utifrån svaren som kommer in får man ett underlag med data samt topplistor kring vilka områden som till exempel fått allra lägst eller högst skattningar, men även kring vilka frågor de svarande varit mest oeniga respektive eniga. Resultatet kan sedan ligga till grund för handlingsplaner och insatser inom jämlikhetsområdet.

Även föreningar kan ha nytta av verktyget, för att till exempel ta upp frågorna i styrelsen.

Viktigt med fritt och online

Det finns redan många medarbetarenkäter på marknaden, men Make Equal ville skapa ett verktyg som är fritt och som finns online.

– Vi såg ett stort behov av ett verktyg som både är av god kvalitet och ligger i framkant kopplat till jämlikhet och antidiskriminering. Många av de medarbetarenkäter som vi tittade på kunde till exempel vilja mäta diskriminering men samtidigt inledas med frågan om vilket kön den svarande är och då enbart erbjuda två alternativ (man eller kvinna). För de av oss som är trans och varken identifierar oss som man eller kvinna blir enkäten då inte särskilt trovärdig, säger Frida Hasselblad.

Foto: Kristina Wicksell och Sara Lindquist.