Integritet och rättssäkerhet i nytt projekt

Den traditionella domstolsprocessen räcker inte – vi behöver automatiserade och digitaliserade förfaranden. Det menar Fredrik Svärd som ligger bakom tjänsten Legaltech.se.

Legaltech.se är en plattform för diskussioner om digitaliseringen av juridiken och juristbranschen.

–Tekniska lösningar kan göra juridiken bättre, snabbare, billigare, mer förutsägbar och tillgänglig för fler. Jag tänker då på sådant som digitala juridiska konsumenttjänster, tvistlösning online, smarta kontrakt och AI-verktyg för dokumenthantering, avtalstolkning och prognoser. Vi behöver fler initiativ och mer diskussioner och debatt i Sverige, säger Fredrik Svärd som ligger bakom tjänsten.

En tanke med webbplatsen är att diskutera de utmaningar utvecklingen medför – inte minst ur ett konsumentperspektiv. Kan du ge något eller några exempel på sådana utmaningar?

–Integritetsaspekten, och rättssäkerheten. Utomlands blir det allt vanligare att domstolar och andra myndigheter använder sig av algoritmer och big data för att ta fram beslutsunderlag. Det kan minska kostnaderna och göra regeltillämpningen mer enhetlig, men det kan också leda till minskad transparens och i värsta fall till felaktiga beslut eller diskriminering. Även i Sverige fattas automatiserade beslut, t ex om våra deklarationer. I privat sektor används algoritmer i samband med marknadsföring och rekrytering. Lagstiftningen, dataskyddsförordningen inkluderad, ger oss i mitt tycke ganska begränsade möjligheter att få inblick i hur de här besluten fattas.

–Samtidigt: Komplexiteten i samhället ökar och därmed tvisterna. Den traditionella domstolsprocessen räcker inte – vi behöver automatiserade och digitaliserade förfaranden, och vi behöver rikta fokus från tvistlösning till förebyggande. Många av de lösningar som nu växer fram har onlinehandelns system, som Ebays och Amazons, som förlaga. Utöver detta blir är det förstås viktigt att konsumenter förstår onlinetjänsternas möjligheter och begränsningar, särskilt om de använder dem som substitut för mänskliga rådgivare.

Vad har stödet från Internetfonden betytt för projektet?

–Vi har anordnat meetups, investerat i teknik för podcastproduktion, marknadsfört sajten och nått ut till fler läsare och genomfört en större undersökning som presenteras inom kort. Utöver det har jag själv kunnat lägga mer tid på skrivande. Jag har också kunnat besöka legaltechkonferenser utomlands.