Med mobiltelefonen som stöd efter hjärtinfarkt

Internetfonden har stöttat ett projekt som bland annat erbjuder patienter möjlighet att föra elektronisk hälsodagbok med hjälp av sin smartphone.

Cirka 12% av befolkningen lider av hjärt- och kärlsjukdomar och utgör cirka 16% av alla vårdtillfällen inom slutenvården. Utvecklingen av en digital hälsodagbok är något som förhoppningsvis kan vara till gagn för patienter som drabbats av kranskärlssjukdomar.

– Det handlar om att försöka förstå och bygga ett hjälpmedel för patientens egen symptomförståelse, förklarar Axel Wolf, universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

Lättillgänglig och snabb

Fördelen med tekniken är möjligheten att kunna hantera sina egna tankar och idéer om sin sjukdom på en plattform som förenar webbens lättillgänglighet och snabbhet via datorns tangentbord med ett användarvänlig, mobilt och snabbt komplement via en mobiltelefon.

– Nästa steg handlar om att integrera patientens hjälpmedel med tillfället när man träffar den professionella läkaren eller sjuksköterskan, säger Axel Wolf.

Personcentrerad vård

Den digitala hälsodagboken är nämligen en del av ett större projekt som kretsar kring personcentrerad vård, vilket innebär att patienten är mer aktiv i planering och genomförande av den egna vården samt rehabiliteringen. Via hälsodagboken utökas patientens möjlighet till partnerskap i sitt sjukdomsförlopp efter till exempel en hjärtinfarkt och kommunikation med sjukvården, myndigheter, patientorganisationer samt anhöriga.

– Personcentrerad vård är att se alla människor som kapabla människor, och det är just partnerskapet som är nästa steg. Vi har varit väldigt teknikdrivna, se bara på quantified self och trenden med Fitbit-armband. Men utbytet mellan läkare och patient. Det har vi inte mycket studier på än så länge, berättar Axel Wolf.

Publicerad 9 april 2014.